GRUPILE

Viin läbi kõnepedagoogilisi tegevusi gruppidele.

Töö eesmärgiks võib olla nii harjutajate kõneoskuse tõus kui pedagoogide koolitamine tööks erinevas vanuses õpilastega.

Meie ühistegevused on eelkõige praktilised, koosnedes nii kõneharjutustest kui tekstitööst. Soovi korral vahendan teadmisi loengu vormis.